Подпалването на Партийния дом в София 27.08.1990 година.

0

Всичко тук, ще бъде без коментар. Всеки може да направи своите изводи, след като изгледа цялото видео.

YouTube Preview Image

Подпалването на Партийния дом в София 27.08.1990година.
==
Използвани са материали от Национална телевизия – 1ва Програма

– – –
*Сайт: http://www.nozharov.com/
* Ако Вас Ви е грижа, присъединете се във фен страницата, където можете да се включите с мнение и коментар в публикуваните вече теми, както и да започнете тези които Ви вълнуват – http://www.facebook.com/pages/Vladislav-Nozharov/275379511324?ref=search

Напиши коментар


1 + 2 =

*

© 2015 . Всички права запазени.