Тодор Живков – титан на отминала епоха, на руски език

0

Всичко тук, ще бъде без коментар. Всеки може да направи своите изводи, след като изгледа цялото видео.

Тодор Живков – титан на отминала епоха – част 1, на руски език

YouTube Preview Image

Тодор Живков – титан на отминала епоха – част 2, на руски език

YouTube Preview Image

Тодор Живков – титан на отминала епоха – част 3, на руски език

YouTube Preview Image

Тодор Живков – титан на отминала епоха – част 4, на руски език

YouTube Preview Image

Тодор Живков – титан на отминала епоха – част 5, на руски език

YouTube Preview Image

– – –
*Сайт: http://www.nozharov.com/
* Ако Вас Ви е грижа, присъединете се във фен страницата, където можете да се включите с мнение и коментар в публикуваните вече теми, както и да започнете тези които Ви вълнуват – http://www.facebook.com/pages/Vladislav-Nozharov/275379511324?ref=search

Напиши коментар


− 7 = 0

*

© 2015 . Всички права запазени.