По-богати ли сме? Увеличението на минималната работа заплата, спрямо скока в цените на енергоресурсите и производителността на труда в България.

1

Хубавите новини се разпространяват бързо – минималната заплата работна заплата в страната от първи септември ще бъде 270 лева. Това е с 12,5 % увеличение при днешните 240лева! Нещо повече, според министър Дянков за увеличението на минималната заплата ще са необходими над 15 млн. лв., като половината от тези пари ще бъдат дадени за делегираните бюджети – главно за средното образование, където ще се наложи да има допълнително финансиране. Около половината от тези 15 млн. лв. отиват именно за делегирани бюджети, уточни Дянков. В тази връзка Увеличението на минималната заплата автоматично ще се отрази на 54 плащания, свързани с нея. (Над 40 вида държавни и общински такси са обвързани с минималната работна заплата. Такива са и престоят в болница, както и държавната субсидия за парламентарно представените партии.)

В статията ми „Минималните работни заплати в ЕС. Къде е България?“ беше публикувана статистика на ЕВРОСТАТ към 01 януари 2011г. Ето я и нея:

Map 1: Minimum wages in the EU, EFTA and candidate countries, January 2011, in EUR

Figure 1: Minimum wages in EU Member States, Croatia, Turkey and the USA, January 2011, in EUR

Горните две графики ще бъдат актуални и към 01 септември 2011г. когато след увеличението на минималната работа заплата ще бъде 138 Евро, като така ще продължава страна да е на последно място в статистиката опитваща да догони съседна Румъния. Като продължение, можете да се запознаете с една друга вече стара статистика, в която българското население с минималната си работна заплата може да закупи 98,56л. бензин.

Статистика - минимална заплата спрямо литри гориво / Източник: Евростат.

От септември месец, ако се запазят цените на горивото народа ще има възможност да закупи 110,4л. бензин, като след това увеличение България ще продължи да е на последно място в Европейския съюз. Разбира се,  ако искате можем да приемем, че горивото не е най-важната суровина! Ето защо разширявам темата, като заявявам, че в родината ми ядем „златна захар„. С 61% е скочила цената през последната година, сочи анализът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.  Според същата комисия за година олиото е поскъпнало с 40%, а брашното – с 49 на сто.  През май 2011 г. в сравнение с май 2010 г. са отчетени значително по-високи цени на картофите (75 %), чесъна и ябълките (с по 50%). Тъй като добрити критици, ще кажат, че статията е много тенденциозна – ето още един допълнителен факт, в сила от днес 01.07.2011г. Датата, в която природния газ, токът и парното стават още по-скъпи!  След одобрените промени на електроенергията за бита поскъпва както следва:

  • за Е.ОН цената на дневната електроенергия се увеличава с 1,92 процента, а нощната – с 1,91 процента.
  • За ЕВН дневната електроенергия поскъпва с 1,90 процента, а нощната – с 1,95 процента
  • За ЧЕЗ дневната тарифа на тока се увеличава с 1,89 процента.

Средното увеличение на тока общо за бита и за индустрията е с около три на сто. По някои от тарифите за малките и средни предприятия, които също купуват ток на регулирания пазар, увеличението на цената на електроенергията ще е с около 5 процента.

Цената на природния газ от 1 юли се увеличава с 4,71 процента до 557,22 лв. за 1000 куб. метра, но заедно с увеличението от 1  април поскъпването на синьото гориво става 9,39 процента.

Средата на 2011г. сме,  смятате ли наистина, че горните 3 +1 увеличения (природен газ, ток, парно и да добавим гориво) ще са последни или ще бъдем отново приятно изненадани след още няколко месеца, когато минат изборите и започне новия зимен цикъл? Съпоставете моля, данните до тук с предстоящото увеличение на минималната работа заплата? Замислете се, това наистина увеличение ли е или обратното? Информацията показва точно обратно – тенденцията е да ставаме още по-бедни и да изпадаме в още по-голяма финансова невъзможност. Предстоящото повишаването на минималната работна заплата от 270 лева няма да може да компенсира скока в цените на енергоресурсите – електроенергия, топлоенергия и природен газ. А за малкия и среден бизнес повишението на цените на електроенергията ще бъде допълнителен разход на фона на стагниращото вътрешно потребление.

До тук обсъждах минималната работа заплата, ето данни за средната заплата, която е с 8,4% ръст за последната година. – източник Investor.bg.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2011 г. са 2,15 млн., показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).
Броят на наетите лица е намалял с 41 хил. (1,9%) в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Преработваща промишленост“ – с 19,4 хил., „Строителство“ – с 18,8 хил., и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 12,5 хиляди.
В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности „Строителство“ – с 12,7%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – със 7%, и „Държавно управление” – с 5,8%.
Спрямо края на миналата година наетите лица намаляват с 1300, като най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 3,9%, „Строителство” – с 3,7%, и „Преработваща промишленост” – с 2,6%.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2010 г. най- голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в „Операции с недвижими имоти” – с 19%, и в „Селско, горско и рибно стопанство” – с 9,7%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 22,8 и 18,2%.
През първото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. с 0,3% до 671 лева. Средната месечна работна заплата за януари е 663 лв., за февруари – 633 лв., и за март 2011 г. – 689 лева.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо нарастване на заплатата през първото тримесечие спрямо предходното са: „Професионални дейности и научни изследвания”- с 13%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”- с 11,5%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 11,1%.
Най-значително намаление на средната работна заплата през първото тримесечие на 2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. се наблюдава в дейностите „Образование” – с 14,1%, и „Други дейности” – с 10,8%.
През първото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства с 8,4% спрямо първото тримесечие на 2010 г., като в обществения сектор тя нараства с 1,8%, а в частния сектор – с 11,7%.
Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” – с 20,5%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 20,3%, и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”- със 17,5%.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първите три месеца на 2011 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1 453 лева;
– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 407 лева;
– „Финансови и застрахователни дейности” – 1 303 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
– „Хотелиерство и ресторантьорство” – 432 лева;
– „Административни и спомагателни дейности” – 435 лева;
– „Селско, горско и рибно стопанство” – 483 лева.

Напомням, че точковата система за пенсиониране отпадна от 01 януари 2011г. За да се пенсионират, мъжете ще трябва да имат 37 години трудов стаж и навършени 63 години, а жените 34 години трудов стаж и навършени 60 години.  Отпадна също и досегашното разсрочено плащане на недостигащия трудов стаж.
За осигурителен стаж при пенсиониране ще се зачита времето на обучение на завършилите висше или полувисше образование, ако те внесат накуп осигурителните вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход.
От началото на 2012 година с по 4 месеца на година ще се увеличава осигурителният стаж за пенсия. Осигурителният стаж трябва да достигне 37 години за жените и 40 години за мъжете.
От 31 декември 2020 г. възрастта за пенсиониране се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца, докато стане 63 години за жените и 65 години – за мъжете.

Ето в каква поредица се стигна до тези политическите решения и мнения относно парите за здраве и осигурителните вноски. Изгледайте документалното филмче, а после може и да коментираме разбраното. ъв видеото ще видите ретроспекция относно отговорностите и мнението на политиците ни, както и взетите решения през последните дни (05 – 13.10.2010) за нашите пари които отиват за здравето ни, включително и новите осигурителни вноски (за които в предизборната програма и платформа на политическа партия ГЕРБ се говореше за по-скоро реално намаление на % ), както и пенсиите.

* Използвани източници: БНТ – „По света и у нас„, „Денят Започва„, „Институции

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯНОВИНИ.

Връщам се отново на минималната работна заплата изобразена в графика за периода 1999г. – януари 2011г. съпоставена спрямо производителността на труда в България за перидоа 1999г. – 2009г.

От графиката по-долу е видно, че ръстът на МРЗ изпреварва значително повишаването на производителността на труда.

Средният темп на нарастване на МРЗ за периода 1999-2009 година е 15,7%, а този на производителността – 3,6%т.е.  производителността на труда нараства пет пъти по-бавно от заплащането:

Минимална работа заплата 1999г. - януари 2011. / Източник: Евростат.

Темп на нарастване на минималната работна заплата и производителността на труда в България 1999-2009. / Източник: Евростат

Какви са ефектите от изоставането на производителността на труда от административно определената минимална работна заплата?

• Увеличаване на безработицата – административното повишаване на МРЗ ще увеличи пределния разход за труд на един работник, а пределният приход ще остане постоянен, т.е. нискоквалифицираните работници вече ще бъдат твърде скъпи. Тогава работодателят просто ще уволни (или няма да наеме) част от тях.

• Разширяване на сивия сектор – най-вероятно част работниците и работодателите ще се договорят на същата работна заплата, но по-високият праг ще ги принуди да продължат взаимоотношенията си в сивата икономика.

• Намаляване на инвестициите – намаляването на инвестициите ще бъде предизвикано от загубата на конкурентоспособност заради по-високите разходи за труд, които не отговарят на производителността на труда. Не трябва да се пренебрегва и фактът, че в общия случай най-големият разход за фирмите, които разчитат на нискоквалифициран труд са именно заплатите на заетите, т.е. увеличението на МРЗ ще предизвика фалит на някои фирми и/или повишаване на цените на стоките от тези фирми.

• По-нисък икономически растеж – всички тези негативни последици неминуемо ще се отразят на икономическия растеж на страната.

Описаните ефекти са и доказателството за това, че вдигането на минималната работна заплата е вредно и няма да постигне нито една от “добре облечените” тези на синдикатите и министъра на труда.

За финал, можете да проследите в таблицата увеличението на минималната работа през последните 20 години преход. Не мислилите ли, че това време е било за едни преход, а за други ПРИХОД…, само където преход не се състоя!

Година
Срок на действие
Минимална месечна работна заплата
(в лева)
Минимална часова работна заплата
(в лева)
Нормативно основание
1991
01.07.1991 – 31.12.1991
620
3.44
ПМС № 129/05.07.1991 г.
1992
01.01.1992 – 30.06.1992
620
3.44
01.07.1992 – 31.12.1992
850
4.72
ПМС № 135/17.07.1992 г.
1993
01.01.1993 – 29.02.1993
850
4.72
01.03.1993 – 30.06.1993
1 200
7.08
ПМС № 65/26.03.1993 г.
01.07.1993 – 30.09.1993
1 343
7.92
ПМС № 149/03.08.1993 г.
01.10.1993 – 31.12.1993
1 414
8.34
ПМС № 214/12.11.1993 г.
1994
01.01.1994 – 30.06.1994
1 565
9.18
ПМС № 27/07.02.1994 г.
01.07.1994 – 30.09.1994
1 814
10.65
ПМС № 146/01.08.1994 г.
01.10.1994 – 31.12.1994
2 143
12.58
ПМС № 268/16.11.1994 г.
1995
01.01.1995 – 31.03.1995
2 143
12.58
01.04.1995 – 30.06.1995
2 450
14.47
ПМС № 98/15.05.1995 г.
01.07.1995 – 30.09.1995
2 555
15.09
ПМС № 166/16.08.1995 г.
01.10.1995 – 31.12.1995
2 760
16.30
ПМС № 222/23.11.1995 г.
1996
01.01.1996 – 31.03.1996
2 760
16.30
01.04.1996 – 30.06.1996
3 040
17.88
ПМС № 56/20.03.1996 г.
01.07.1996 – 30.09.1996
4 000
23.53
ПМС № 172/18.07.1996 г.
01.10.1996 – 31.12.1996
5 500
32.35
ПМС № 245/26.09.1996 г.
1997
01.01.1997 – 31.01.1997
5 500
32.35
01.02.1997 – 28.02.1997
11 000
64.95
ПМС № 34/06.02.1997 г.
01.03.1997 – 31.03.1997
17 600
103.92
ПМС № 64/24.02.1997 г.
01.04.1997 – 30.04.1997
29 920
176.67
ПМС № 123/27.03.1997 г.
01.05.1997 – 30.09.1997
41 290
243.80
ПМС № 181/02.05.1997 г.
01.10.1997 – 31.12.1997
45 500
268.66
ПМС № 415/05.11.1997 г.
1998
01.01.1998 – 31.03.1998
48 700
286.47
ПМС № 12/22.01.1998 г.
01.04.1998 – 31.08.1998
50 940
299.65
ПМС № 92/17.04.1998 г.
01.09.1998 – 31.12.1998
53 500
314.70
ПМС № 197/21.08.1998 г.
1999
01.01.1999 – 30.06.1999
61 000
368.95
ПМС № 7/19.01.1999 г.
01.07.1999 – 04.07.1999
67 000
390.00
05.07.1999 – 31.12.1999
67
0.39
ПМС № 132/25.06.1999 г.
2000
01.01.2000 – 31.01.2000
67
0.39
01.02.2000 – 30.09.2000
75
0.45
ПМС № 12/14.02.2000 г.
01.10.2000 – 31.12.2000
79
0.47
ПМС № 213/09.10.2000 г.
2001
01.01.2001 – 31.03.2001
79
0.47
01.04.2001 – 31.09.2001
85
0.50
ПМС № 64/16.03.2001 г.
01.10.2001 – 31.12.2001
100
0.59
ПМС № 209/21.09.2001 г.
2002
01.01.2002 – 31.12.2002
100
0.59
2003
01.01.2003 – 31.12.2003
110
0.65
ПМС № 1/03.01.2003 г.
2004
01.01.2004 – 31.12.2004
120
0.71
ПМС № 7/16.01.2004 г.
2005
01.01.2005 – 31.12.2005
150
0.89
ПМС № 12/21.01.2005 г.
2006
01.01.2006 – 31.12.2006
160
0.95
ПМС № 8/20.01.2006 г.
2007
01.01.2007 – 31.12.2007
180
1.07
ПМС № 324/06.12.2006 г.
2008
01.01.2008 – 31.12.2008
220
1.30
ПМС № 1/11.01.2008 г.
2009
01.01.2009 – 31.12.2009
240
1.42
ПМС № 1/10.01.2009 г.
2010
01.01.2010 г. до момента
240
1.42
ПМС № 326/30.12.2009

* Източник: Закони и право

Горната информация можете да я съпоставите с периода на правителствата, управлявали България през последните две десетилетия. И кой с колко и как е допринесал за прихода по време на прехода:

Статия Управление Министър-председател Партии
Правителство на България (76) 8 февруари 199022 ноември 1990 Андрей Луканов БКП (БСП)
Правителство на България (77) 22 ноември 199020 декември 1990 Андрей Луканов БСП
Правителство на България (78) 20 декември 19908 ноември 1991 Димитър Попов БСП, СДС, БЗНС
Правителство на България (79) 8 ноември 199130 декември 1992 Филип Димитров СДС
Правителство на България (80) 30 декември 199217 октомври 1994 Любен Беров ДПС, БСП
Правителство на България (81) 17 октомври 199426 януари 1995 Ренета Инджова служебно
Правителство на България (82) 26 януари 199512 февруари 1997 Жан Виденов БСП, БЗНС Александър Стамболийски, ПК Екогласност
Правителство на България (83) 12 февруари 199721 май 1997 Стефан Софиянски служебно
Правителство на България (84) 21 май 199724 юли 2001 Иван Костов СДС, БЗНС-НС, Демократическа партия
Правителство на България (85) 24 юли 200117 август 2005 Симеон Сакскобургготски НДСВ, ДПС
Правителство на България (86) 17 август 200527 юли 2009 Сергей Станишев БСП, НДСВ, ДПС
Правителство на България (87) 27 юли 2009 – … Бойко Борисов ГЕРБ

*Източник: УикипедиЯ

* Свързани теми:

Включете се в петицията! Дайте своя глас! Решете вие!

= = =

Ако Вас Ви е грижа,  присъединете се във фен страницата, където можете да се включите с мнение и коментар в публикуваните вече теми, както и да започнете тези които Ви вълнуват – ТУК.

Още материали от същия автор четете ТУК.
Авторът е блогър в blogspot.com

Един коментар

  1. economist каза:

    Ама вие сериозно ли мислите, че увеличението на МРЗ е вредно? Как ще обясните, че по GDP per capita сме горе-долу от 2 до 4 пъти „по-назад“ от развитите европейски страни, а по МРЗ „ножицата“ е 10 пъти!, че и повече… Това ли е „ниска“ производителност? И каква точно „висока“ ефективност очаквате при ниската технологична съоръженост на българската икономика? Тя е точно такава, каквато пазарът изисква – при пълното му отсъствие в BG…
    Четейки другите ви материали очаквах повече… честно… но за МРЗ е просто смешно и нелепо….

Напиши коментар


9 − 5 =

*

© 2015 . Всички права запазени.