Данни от Международния Валутен Фонд за Държавния дълг на България като процент от БВП в периода 2007 – 2011г. И прогноза до 2015г.

1

Преди да се запознаете с информацията изнесена от Международния валутен фонд, ще напиша на кракто какво

представлява държавния дълг?

Държавният дълг е неизплатеното, непогасеното задължение на държавата към кредиторите й по всички сключени от нея заеми към определена дата. Държавният дълг е сложно явление с динамичен характер и множественост на факторите, които го определят и последиците от него. Държавният дълг може да се разглежда на основна част (главница) и лихви по нея.
• Държавният дълг бива текущ и основен държаван дълг.
Текущият държавен дълг представлява погашенията и лихвите, които трябва да се изплатят през текущата година.
Основният държавен дълг е задължението, което трябва да се плати през следващите години.
• Държавният дълг може да се подраздели на бруто и нето държавен дълг.
Бруто държавен дълг са задълженията на държавата по всички сключени от нея заеми.
Нето държавен дълг представлява разликата между получените и дадените от държавата заеми.
• Държавният дълг бива още реален и потенциален държавен дълг.
Реалният държавен дълг обхваща реално получените от държавата кредити и лихвите по тях.
Често държавата изпълнява функцията на гарант при сключването на заеми от страна на банките. Именно тези гаранции (по-точно стойностното им изражение) формират т.нар. потенциален държавен дълг.
• Дългът може да се разглежда и като национален, държавен, правителствен, местен, дълг на други звена в структурата на Консолидирания държавен бюджет.
Националният дълг включва държавния дълг и задълженията на частните фирми.
Държавният дълг представлява правителственият дълг и дългът на централните органи на държавната власт.
Правителственият дълг са заемите, сключени от Правителството.

Трябва да се знае, че влиянието на държавния дълг може да се разглежда в няколко аспекта, но един от най-важните е този, че тежестта му пада върху идните поколения! Повече подробности относно формирането на държавния дълг, може да прочетете

ТУК

, а сега следват данни от МВФ към 02.08.2011г.

Държавния дълг като процент от Брутния Вътрешен продукт на над 50 държави в периода 2007 – 2011г.

Прeдвижете курсора на мишката по картата, за да видите държавния дълг като % за България днес.via IMF / www.chartsbin.com / www.nozharov.com

Данни актуални към 02.08.2011г. / Източник: IMF & ChartsBin

Какво още може да се види от горната графика за България:

Източник: Международен валутен фонд - данни актуални към 02.08.2011г.

В допълнение към тази информация може да се добави, че вноската на България е още допълнително 17% от БВП, за да е част от Европейският механизъм за стабилност (ESM) и Пактът за еврото ( ЕВРО+ ), което с горните 21,1% (за 2011г) се равнява на 38,1% от БВП. В тази връзка всяка година Р. България има задължителна вноска в бюджета на Европейския съюз . Ако я прибавим и нея към горните проценти, може да бъдете сигурни, че

повече от 50% от БВП на страната ни отива за някакви плащания и разплащания.

Ето защо не трябва да има питканки, чуденки или изненадани хора, че социалната, здравната и образователната политика в страната ни е в колапс! Горе изложената информация нагледно показва как всяка година 1/2 от БВП просто изчезва! А останалите 50% –  след като се приспадне стандартната практика със злоупотребите извършващи се от „хората на днешната власт“, автоматично достигат в най-добрия случай 35-40%, на които реално всички ние българи трябва да разчитаме за едно по добро бъдеще за нас и децата ни – идея, която oще по-свободно набира сила от 1989г. Ала след повече от 20години преход, не мислилите ли, че това време е било за едни преход, а за други ПРИХОД…,само където преход не се състоя!

За да се навърже цялата гореизложена информация, си задавам и други въпроси като:

  • Какво е годишното % съотношение на Държавния ни бюджет спрямо обслужването на държавния ни външен и вътрешен дълг?
  • Както и всяка година в % съотношение, колко средства от нашите пари отиват за здравеоопазване, образование, социална политика?
  • И колко пари за главницата и колко пари за лихва, всяка година българския данъкоплатец изплаща за държавни заеми взимани от всички правителства до днес, без да има информация тези дългове защо са взимани,  при какви условия, за какъв период, за какво са изразходвани/инвестирани парите – в този смисъл какъв е положителния резултат за обществото, след като народа ни трябва да плати всичко с поколения напред?
  • Защитен ли е националния ни интерес? Свободни ли сме? Независими ли сме?
  • Има ли наистина политическа отговорност? Кой ще я поеме?
  • Наистина ли, някой е така великодушен да построи за сънародниците магистралата до морето и околовръстно шосе на София? Като всъщност, това са пари взети от финансови институции като Световната банка и ЕИБ, а тези средства (заеми) ще ги връщаме ние? Или по друг начин казано – ще построим инфраструктура, за да може да се движат богатите, а за нея ще плащат бедните… 🙂 Малко звучи като с „чужда пита помен да направиш„! А може би се е имало предвид, че по време на управлението на г-н Борисов процента на злоупотреба при изпълнение на инвестиционен проект с национално значение е драстично паднал от 60% на 40% и това е повод да се бием гордо в гърдите? … Както и да е, това е друга тема, за друго място и по друго време.

Преди да приключа, в следващата графика, ще се запознаете с цената на членството ни в ЕС по месеци в периода януари 2007 – март 2011г.

Източник: „Министерство на финансите“

Графиката отразява общата направена вноска към определен месец и година, като месец декември показва общата годишна вноска.

В продължение на горната графика с вноските ни за ЕС – знаете ли, че всеки път, когато си купувате нещо от магазина или ползвате дадена услуга, част от вашите пари невидимо отиват в бюджета на Европейския съюз? Но не се притеснявайте – по-малко от 0,5% от ДДС-то, което плащате „отпътува“ за Франкфурт, където е седалището на Европейската централна банка. Казано по друг начин ЕС се финансира чрез данък върху потреблението, какъвто е ДДС. Колкото повече консумирате, толкова повече пари ще отидат в Общностния бюджет.
Освен от ДДС, Общностният бюджет на ЕС се финансира и от два други източника. Единият е начислени мита върху продукти, внасяни в ЕС, включително и селскостопански такси. Те съставляват около 14% от бюджета на ЕС. Третият източник на средства е вноска от всяка страна членка, съобразена с брутният национален доход. Или колкото е по-богата една страна, толкова повече дава. Това е най-големият източник – около 65% от бюджета.  А какви са вноските на България може да се върнете горе и да прегледате през годините.
* Повече за това как се формира Държавния бюджет, четете – ТУК.
* Повече за това как се формира Брутния вътрешен продукт, четете – ТУК.

*Източници: Министерство на финансите (МФ) / Stat.bg / Международен валутен фонд / ChartsBin

Свързани теми с „Държавния дълг“, „Държавния бюджет“,  „БВП“ и други:

Включете се в петицията! Дайте своя глас! Решете вие!

= = =

Ако Вас Ви е грижа,  присъединете се във фен страницата, където можете да се включите с мнение и коментар в публикуваните вече теми, както и да започнете тези които Ви вълнуват – ТУК.

Още материали от същия автор четете ТУК.
Авторът е блогър в blogspot.com

Етикети:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Един коментар

  1. marystaneva каза:

    Вноската на България в ЕС е в милиони. Щеше да е по-коректно, ако бяхте написали и колко милиарди /а не милиони/ получава вече страната ни и колко се очаква да получи през следващия програмен период. Тогава може да се направи сравнение и да се види ползата от членството ни. Начинът, по който е поднесена информацията в статията, е доста едностранчив.

Напиши коментар


3 − = 2

*

© 2015 . Всички права запазени.