Свободата на пресата – статистика на Freedom House и Reporters Without Borders

0

През 1993 г. Общото събрание на ООН обяви 3 май като Световен ден на свободата на печата (World Press Freedom Day). Това решение е резултат от Генералната конференция на ЮНЕСКО, която в резолюция 1991 г. „относно насърчаване на свободата на печата в света“ е признала, че свободната, плуралистична и независима преса е основен елемент на всяко демократично общество. Генералната конференция предаде на Общото събрание, изразено от държавите членки на ЮНЕСКО, желанието да обяви 3 май като „Световен ден на свободата на печата.“.
Дали наистина има свободна преса?

Запознайте се с данните изнесени от Reporters Without Borders и  Fredoom House Inc.

Следващата таблица отразява индекса на свободната преса между 178 страни по света.

Прeдвижете курсора на мишката по картата, за да видите до колко е свободна пресата в  България:via chartsbin.com & www.nozharov.com

Данни актуални към 24.08.2011г. / Източник: Reporters Without Borders & ChartsBin

Следващата карта показва свободата на пресата по света.

Прeдвижете курсора на мишката по картата, за да видите до колко е свободна пресата в  България:


via chartsbin.com & wwww.nozharov.com

Данни актуални към 19.04.2011г. / Източник: Fredoom House Inc & ChartsBin

  • Свободни: 69 (35%) държави
  • Частично свободни : 64 (33%) държави. * България спада в тази група и е на място 76.
  • Зависими : 63 (32%) държави

= = =

Ако Вас Ви е грижа,  присъединете се във фен страницата, където можете да се включите с мнение и коментар в публикуваните вече теми, както и да започнете тези които Ви вълнуват – ТУК.

Още материали от същия автор четете ТУК.
Авторът е блогър в blogspot.com


1 9 1 1 1 1 1 1 1
Finland Good situation 1 1 4 5 1 1 1 1 1
Netherlands Good situation 1 7 16 12 1 1 1 1 1
Norway Good situation 1 1 1 1 6 1 1 1 1
Switzerland Good situation 1 7 7 11 8 1 1 12 15
Sweden Good situation 1 1 7 5 14 12 11 9 7
Austria Good situation 7 13 14 16 16 16 17 16 26
New Zealand Good situation 8 13 7 15 19 12 9 17
Ireland Good situation 9 1 4 8 1 1 1 17 6
Estonia Good situation 9 6 4 3 6 11 11 12
Denmark Good situation 11 1 14 8 19 1 1 5 10
Lithuania Good situation 11 10 16 23 27 21 16 17
Japan Good situation 11 17 29 37 51 37 42 44 26
Belgium Good situation 14 11 7 5 14 18 22 7 12
Malta Good situation 14 11
Luxembourg Good situation 14 20 1
Germany Good situation 17 18 20 20 23 18 11 8 7
Australia Satisfactory situation 18 16 28 28 35 31 41 50 12
United Kingdom Satisfactory situation 19 20 23 24 27 24 28 27 21
United States of America Satisfactory situation 20 20 36 48 53 44 22 31 17
Canada Satisfactory situation 21 19 13 18 16 21 18 10 5
Namibia Satisfactory situation 21 35 23 25 26 25 42 56 31
Czech Republic Satisfactory situation 23 24 16 14 5 9 19 12 41
Hungary Satisfactory situation 23 25 23 17 10 12 28 21 24
Jamaica Satisfactory situation 25 23 21 27 23 34 24 21
Ghana Satisfactory situation 26 27 31 29 34 66 57 48 67
Mali Satisfactory situation 26 30 31 52 35 37 56 56 43
Cape Verde Satisfactory situation 26 44 36 45 45 29 38 47 46
Costa Rica Satisfactory situation 29 30 22 21 29 41 35 24 15
Latvia Satisfactory situation 30 13 7 12 10 16 10 11
Trinidad and Tobago Satisfactory situation 30 28 27 19 19 12 11 5
Poland Satisfactory situation 32 37 47 56 58 53 32 33 29
Chile Satisfactory situation 33 39 56 39 49 50 42 37 24
Hong-Kong Satisfactory situation 34 48 51 61 58 39 34 56 18
Slovakia Satisfactory situation 35 44 7 3 8 8 1 12
Surinam Satisfactory situation 35 26
Uruguay Satisfactory situation 37 29 43 37 57 46 42 25 21
South Africa Satisfactory situation 38 33 36 43 44 31 26 21 26
Spain Satisfactory situation 39 44 36 33 41 40 39 42 29
Portugal Satisfactory situation 40 30 16 8 10 23 25 28 7
Tanzania Satisfactory situation 41 62 70 55 88 74 61 69 62
South Korea Satisfactory situation 42 69 47 39 31 34 48 49 39
Papua New Guinea Satisfactory situation 42 56
France Satisfactory situation 44 43 35 31 35 30 19 26 11
Cyprus Satisfactory situation 45 25 31 45 30 25 83
Slovenia Satisfactory situation 46 37 30 21 10 9 15 20 14
Bosnia and Herzegovina Satisfactory situation 47 39 36 34 19 33 21 37 43
Taiwan Satisfactory situation 48 59 36 32 43 51 60 61 35
Italy Noticeable problems 49 49 44 35 40 42 39 53 40
Burkina Faso Noticeable problems 49 57 63 68 70 78 64 76 85
El Salvador Noticeable problems 51 79 62 64 41 28 28 37 33
Romania Noticeable problems 52 50 47 42 58 70 70 59 45
Maldives Noticeable problems 52 51 104 129 144 148 157 145
Paraguay Noticeable problems 54 54 90 90 82 69 46 40 32
Argentina Noticeable problems 55 47 68 82 76 59 79 67 42
Haiti Noticeable problems 56 57 73 75 87 117 125 100 106
Organization of Eastern Caribbean States Noticeable problems 57
Brazil Noticeable problems 58 71 82 84 75 63 66 71 54
Guyana Noticeable problems 59 39 88
Togo Noticeable problems 60 62 53 49 66 95 75 95 97
Cyprus (North) Noticeable problems 61 51 53 58 62 53 81
Croatia Noticeable problems 62 78 45 41 53 56 54 69 33
Botswana Noticeable problems 62 62 66 75 53 60 50 62
Bhutan Noticeable problems 64 70 74 116 98 142 146 157 135
Mauritius Noticeable problems 65 51 47 25 32 34 46 41 36
Seychelles Noticeable problems 65 72 74 104 95 71 83 93 60
Guinea-Bissau Noticeable problems 67 92 81 107 62 71 83 118 94
Macedonia Noticeable problems 68 34 42 36 45 43 49 51
Central African Republic Noticeable problems 69 80 85 71 62 82 104 107 63
Benin Noticeable problems 70 72 70 53 23 25 27 29 21
Greece Noticeable problems 70 35 31 30 32 18 33 31 19
Bulgaria Noticeable problems 70 68 59 51 35 48 36 34 38
Comoros Noticeable problems 70 82 89 96 93 88 88 79 58
Kenya Noticeable problems 70 96 97 78 118 109 82 79 75
Moldova Noticeable problems 75 114 98 81 85 74 78 94
Mongolia Noticeable problems 76 91 93 74 86 53 73 77 72
Guatemala Noticeable problems 77 106 101 104 90 86 66 99 83
Lebanon Noticeable problems 78 61 66 98 107 108 87 106 56
Malawi Noticeable problems 79 62 70 92 101 89 101 84 84
Albania Noticeable problems 80 88 79 87 80 62 50 34
Panama Noticeable problems 81 55 57 54 39 66 61 53 49
Zambia Noticeable problems 82 97 74 68 93 90 100 86 81
Nicaragua Noticeable problems 83 76 59 47 69 68 52 34
Liberia Noticeable problems 84 62 51 85 84 83 123 132 109
Serbia Noticeable problems 85 62 64 67
Tonga Noticeable problems 87 82 119 53 63 119
Kuwait Noticeable problems 87 60 61 63 73 85 103 102 78
United Arab Emirates Noticeable problems 87 86 69 65 77 100 137 122
Lesotho Noticeable problems 90 99 116 99 70 81 98 75
Sierra Leone Noticeable problems 91 115 114 121 103 126 88 87 72
Kosovo Noticeable problems 92 75 58 60 70 100
Senegal Noticeable problems 93 89 86 83 77 78 80 66 47
Timor-Leste Noticeable problems 93 72 65 94 83 58 57 30
Mauritania Noticeable problems 95 100 105 50 77 127 138 121 115
Uganda Noticeable problems 96 86 107 96 116 80 86 91 52
Dominican Republic Noticeable problems 97 98 82 72 52 51 31 72
Mozambique Noticeable problems 98 82 90 73 45 49 64 63 70
Georgia Noticeable problems 99 81 120 66 89 99 94 73
United States of America (extra-territorial) Noticeable problems 99 119 111 119 137 108 135
Ecuador Noticeable problems 101 84 74 56 68 87 66 42 20
Armenia Noticeable problems 101 111 102 77 101 102 83 90
Bolivia Noticeable problems 103 95 115 68 16 45 76 51 48
Angola Noticeable problems 104 119 116 91 91 76 91 97 93
Niger Noticeable problems 104 139 130 87 95 57 71 68 53
Montenegro Noticeable problems 104 77 53 58
Gabon Noticeable problems 107 129 110 102 114 102 115 101 58
Burundi Noticeable problems 108 103 94 127 125 90 73 92 72
Peru Noticeable problems 109 85 108 117 112 116 123 55 36
Djibouti Noticeable problems 110 110 134 132 121 121 145 120 96
Samoa Noticeable problems 111
Chad Noticeable problems 112 132 133 113 124 109 106 88 87
Guinea Noticeable problems 113 100 99 107 109 102 88 109 79
Congo Noticeable problems 114 116 92 80 73 71 69 63 69
Tajikistan Noticeable problems 115 113 106 115 117 113 95 113 86
Madagascar Noticeable problems 116 134 94 61 66 97 72 46 65
Indonesia Noticeable problems 117 100 111 100 103 102 117 110 57
Côte d’Ivoire Noticeable problems 118 103 109 94 98 144 149 137 55
Nepal Noticeable problems 119 118 138 137 159 160 160 150 127
Jordan Noticeable problems 120 112 128 122 109 96 121 122 99
Qatar Noticeable problems 121 94 74 79 80 90 104 115
India Noticeable problems 122 105 118 120 105 106 120 128 80
Zimbabwe Noticeable problems 123 136 151 149 140 153 155 141 122
Oman Noticeable problems 124 106 123 152
Gambia Noticeable problems 125 137 137 130 149 130 98 77 64
Bangladesh Noticeable problems 126 121 136 134 137 151 151 143 118
Egypt Difficult situation 127 143 146 146 133 143 128 110 101
Cambodia Difficult situation 128 117 126 85 108 90 109 81 71
Cameroon Difficult situation 129 109 129 111 112 83 93 98 88
Iraq Difficult situation 130 145 158 157 154 157 148 124 130
Ukraine Difficult situation 131 89 87 92 105 112 138 132 112
Israel Difficult situation 132 150 50 47 92
Venezuela Difficult situation 133 124 113 114 115 90 90 96 77
Algeria Difficult situation 133 141 121 123 126 129 128 108 95
Morocco Difficult situation 135 127 122 106 97 119 126 131 89
Mexico Difficult situation 136 137 140 136 132 135 96 74 75
Singapore Difficult situation 136 133 144 141 146 140 147 144
Turkey Difficult situation 138 122 102 101 98 98 113 115 99
Ethiopia Difficult situation 139 140 142 150 160 131 112 124 107
Russia Difficult situation 140 153 141 144 147 138 140 148 121
Malaysia Difficult situation 141 131 132 124 92 113 122 104 110
Brunei Difficult situation 142 155 111
Honduras Difficult situation 143 128 99 87 62 76 53 65
Bahrein Difficult situation 144 119 96 118 111 123 143 117 67
Nigeria Difficult situation 145 135 131 131 120 123 117 103 49
Colombia Difficult situation 145 126 126 126 131 128 134 147 114
Afghanistan Difficult situation 147 149 156 142 130 125 97 134 104
Democratic Republic of Congo Difficult situation 148 146 148 133 142 146 141 127 113
Fiji Difficult situation 149 152 79 107 58 60 63 59
Palestinian Territories Difficult situation 150 161 163 158 134 132 127 130 82
Pakistan Difficult situation 151 159 152 152 157 150 150 128 119
Azerbaijan Difficult situation 152 146 150 139 135 141 136 113 101
Thailand Difficult situation 153 130 124 135 122 107 59 82 65
Belarus Difficult situation 154 151 154 151 151 152 144 151 124
Swaziland Difficult situation 155 144 147 138 127 118 101 124 89
Philippines Difficult situation 156 122 139 128 142 139 111 118 89
Sri Lanka Difficult situation 158 162 165 156 141 115 109 89 51
Kyrgyzstan Difficult situation 159 125 111 110 123 111 107 104 98
China Difficult situation 171 168 167 163 163 159 162 161 138
Saudi Arabia Very serious situation 157 163 161 148 161 154 159 156 125
Libya Very serious situation 160 156 160 155 152 162 154 153 129
Somalia Very serious situation 161 164 153 159 144 149 128 140
Kazakhstan Very serious situation 162 142 125 125 128 119 131 138 116
Uzbekistan Very serious situation 163 160 162 160 158 155 142 154 120
Tunisia Very serious situation 164 154 143 145 148 147 152 149 128
Vietnam Very serious situation 165 166 168 162 155 158 161 159 131
Cuba Very serious situation 166 170 169 165 165 161 166 165 134
Equatorial Guinea Very serious situation 167 158 156 153 137 133 133 139 117
Laos Very serious situation 168 169 164 161 156 155 153 163 133
Rwanda Very serious situation 169 157 145 147 128 122 113 110 107
Yemen Very serious situation 170 167 155 143 149 136 135 136 103
Sudan Very serious situation 172 148 135 140 139 133 132 142 105
Syria Very serious situation 173 165 159 154 153 145 155 155 126
Burma Very serious situation 174 171 170 164 164 163 165 164 137
Iran Very serious situation 175 172 166 166 162 164 158 160 122
Turkmenistan Very serious situation 176 173 171 167 167 165 164 158 136
North Korea Very serious situation 177 174 172 168 168 167 167 166 139
Eritrea Very serious situation 178 175 173 169 166 166 163 162 132
Serbia and Montenegro 45 65 77 85
Israel (extra-territorial) 149 103 135
Israel (Israeli territory) 46 44 36 44
Grenade 55
Israel (Occupied Territories) 115 146
Yugoslavia 60

Напиши коментар


5 + 9 =

*

© 2015 . Всички права запазени.