Българският политик го олицетворява – човечен, милостив, състрадателен! Ето защо е водещ в класацията за „най-хуманно“ унищожение на съотечествениците си.

Българският политик го олицетворява - човечен, милостив, състрадателен! Ето защо е водещ в класацията за "най-хуманно" унищожение на съотечествениците си.

Продължава серията от бисери на още един  от „чудесните“ главнокомандващи на прехода, който за едни беше преход, а за други приходсамо където преход не се състоя!

Този път от Вашингтон. Не мерките за икономии, а липсата на реформи в сектори като енергетика и здравеопазването са причината за падане на правителството на ГЕРБ. Тази теза излага пред американския вестник „Уолстрийт Джърнъл“ бившият финансов министър. В тези два сектора също е трябвало да има финансови рестрикции, смята той.

„Стачките, които доведоха до оставката на правителството, бяха заради високите цени на електроенергията. А те се случиха заради трайно нарастващата неефективност в енергийния сектор. Постоянното присъединяване на високостойностни производства към мрежата и държавните енергийни компании трябваше постоянно да покриват загубите си. Трябваше да се избира между увеличение на цените, за да бъдат спасени от фалит тези компании, и дълго отлаганата реформа. Регулаторът избра първото“, споделя екс-министъра. Не мерките за икономии, а липсата на реформи в сектори като енергетика и здравеопазването са причината за падане на правителството на ГЕРБ. Тази теза излага пред американския вестник „Уолстрийт Джърнъл„.

Цитат: „Стачките, които доведоха до оставката на правителството, бяха заради високите цени на електроенергията. А те се случиха заради трайно нарастващата неефективност в енергийния сектор. Постоянното присъединяване на високостойностни производства към мрежата и държавните енергийни компании трябваше постоянно да покриват загубите си. Трябваше да се избира между увеличение на цените, за да бъдат спасени от фалит тези компании, и дълго отлаганата реформа. Регулаторът избра първото“.

Във връзка с горното мнение от многоуважаемият, следва още една статистика от трилогията: „статистика за за професори, сухари и…идиоти“ (първа серия: тук / втора серия: тук) . От предишните откровенни волеизявления на екс министър председателя и екс вътрешният министър, бяхме информирани:

 • фискален резерв в държавата няма;
 • пенсионерите са тежест на родината;
 • българските емигранти убиват българите в България;

Следващата информация е за средните доходи и разходи на българско домакинство и лице в периода 1999г – 2012г.

БЮДЖЕТИ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 1999 – 2012 ГОДИНА / ОБЩ ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА  ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ (тук)

БЮДЖЕТИ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 1999 - 2012 ГОДИНА / ОБЩ ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ

ИЗТОЧНИК: НСИ

СЛЕДВА ТАБЛИЦА ЗА ОБЩ  РАЗХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ГРУПИ РАЗХОДИ В ПЕРИОД 1999 – 2012г.(тук)

ОБЩ РАЗХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ГРУПИ РАЗХОДИ

ИЗТОЧНИК: НСИ

Какво разбираме:

 • Общ среден годишен ДОХОД на ДОМАКИНСТВО в период 2009-2011г : ……9535.33 лева
 • Общ среден годишен ДОХОД на ЛИЦЕ в период 2009-2011г. :……………….. 3872.00 лева
 • Общ среден годишен РАЗХОД на ДОМАКИНСТВО в период 2009-2011г: ……..8884.00лева
 • Общ среден годишен РАЗХОД на ЛИЦЕ в период 2009-2011г: …………………3607.00лева

или по друг начин погледнатослед финансовата политика за оптимизиране на разходите, средно годишно в едно ДОМАКИНСТВО са оставали свободни:

 • 651.33лева или 54,27лв на месец в период януари 2009 – декември 2011г.

,а за единица лице:

 • 265.00лева или 22лв на месец в период 2009 – декември 2011г

УАУ!!!!!!!!!

За което навярно ако не, ние българите – сънародниците на уважаемият екс финансов министър – то Европейския Съюз или про-американско и други насочени кръгове, оценяват заслугите му за особенно приятния стандарт и среда на живот, който водим в България.

Нещо повече, без да навлизам в детайли в горните две таблици – отбелязвам, че се забелязват много „великолепноповишаващи се разходи за здравето ни, което говори за увеличаване на заболяванията ни. Факт, който със сигурност няма стойност за нашите политици, базирайки се на историята от „по-новото време на България„, нищо че в загриженият коментар на финансовия министър се говори за „отсъстваща здравна реформа„.

Ето защо има друг факт, който ИМА стойност за населението – именно перо ДАНЪЦИ“ – същите скочили като разход за нас почти два пъти повече в периода 2009г-2012г. – заслужава адмирации…, но от кого ли обаче?

В заключение включвам и „отсъстващата реформа в енергетиката“ – засегната тема в интервюто на екс финасовият министър… От една страна помним как стартираха по-масовите протести – заради високите цени на горива. Тази година еволюира народното недоволство, ескалирайки от високи цени на ток. В тази връзка за всеки, който се интересува и от наболялата тема за скъпатазелена енергия“ / „възобновяеми енергийни източници, може да се запознае (тук) как мащабно се мултиплицира мощността на „вятърната енергия„, „слънчева (волтаична) енергия“ и „слънчева (топлинна) енергия“ през периода 2009-2012г…, което определено е не само реформаторско, но и иновативно! Разбира се за всичко гореизложено в статията, като сметка плащате вие, плащам и аз! А политиците ни освен тясна специализация в демагогстване и популизъм, умеят и да осребряват прекрасно високо-държавническите си постове, с което „пенсионират предсрочно“ все още неродените си правнуци….Вярвам, разбрахте чудесно какво имам предвид.

18.04.2013г.                                                                  ВЛАДИСЛАВ НОЖАРОВ

София

Свързани теми:

© 2015 . Всички права запазени.