Българите в България са вече малцинство или до какво доведе политиката на целенасочен геноцид към нас!

Он-лайн страницата на Националния Статистичеки Институт в България е чудесен източник за информация. Наистина от една страна данните с които може да се информира човек в не малко случаи водят до допресия. От друга страна при по-дългосрочен поглед, дава интересна насока за това какво трябва или какво не трябва да се прави в зависимост от поставените цели.

ДЕМОГРАФСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СРИВ = РЕЗУЛТАТ НА ДЪЛГОГОДИШНАТА УБИЙСТВЕНА ПОЛИТИКА ОТ ПОЛИТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ СПРЯМО СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ.

Преход, който за някои беше ПРИХОД…., само където преход не се състоя!

В случаят, разглеждам основната и най-важна графа – НАСЕЛЕНИЕ. По данни от предишното преброяване от 2001 г. населението на България е било 7 932 984, а в 1989 г. – 9 009 018 души. След последното преброяване към 31.12.2012г. броят на българите е 7 282 041 души (данни-тук). В това число влизат 989786 деца на възраст между (0-15г) / 1 352 857 (0-19г), както и 1 395 078 жители на възраст над 65г. от което се вижда, че продължава застаряването на нацията ни.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2012г. е 4 503 000 души, или 61.8% от цялото население, като мъжете са 2 363 000, а жените 2 140 000. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране, трудоспособното население е намаляло с близо 20 хил. души, или с 0.4% спрямо предходната година. Към края на 2012 г. в над трудоспособна възраст са 1 731 000 или 23.8%, а под трудоспособна възраст – 1 048 000 или 14.4% от населението на страната. От последните статистически данни се разбира:
  • социалната политика се нуждае от мащабно стимулиране, което е невъзможно при наличния икономически срив в България;
  • днешните пенсионери получават пенсия благодарение на тези 800хил. служители в държавният сектор и всяко едно тяхно съкращение би довело до колапс в пенсионната политика. Ето защо реформа е невъзможна и всяко от правителствата ни до сега го осъзнават;
  • млади и трудоспособни хора плащат социални осигуровки без да имат представа и информация какво ще получават при настъпване на пенсионна възраст, като същата значително още повече ще скочи, когато дойде и нашето време за пенсиониране.

въпрос: Няма ли нещо много сбъркано в социално-пенсионната формула, по която имаме задължението да плащаме средства като осигуровки днес, а парите ни се разпределят незнайно къде в частни фондове?

Обезпокоително е, когато към данните за население се приложат числата на емиграцията до сега – 2 800 000 българи които са взели решение да търсят бъдеще за себе си и семействата си навсякъде по света, но не и у нас! По-неприятното е, че числото всеки ден нараства и ще продължава да се увеличава при настоящата политика водена от управляващите на България и отсъствието на икономически подем в Родината. Това довежда и до допълнителни усложнения, като съпоставим и други етноси освен българския в България. А именно –  като турци са се определили 746 664 души, а турски за майчин език са посочили 762 516 души. Ромите са третата етническа група, която наброява 370 908 души. Или заедно с турците наброяват 1 117 572 човека при преброяването от 2001година.

По-друг начин описано – отрицателната разлика в прираста на българскато население като процент е почти -22% за перидода 1989-2013г.  Според последни изследвания на ООН, прогнозния демографския срив около 2050г. в страната ни ще бъде крайно песиместичен: 5 255 ооо души! В това число не е описано съотношението между етносите, но имайки предвид горните данни, може да се приеме за период 7 до 10години  работоспособните българи в България ще бъдат малцинство. Увеличаването на турското и ромско население през следващото десетилетие, отрицателният прираст на българите, допринесен с емиграцията довежда до още няколко основно неразрешими последствия:

  1. крах в социално осигуряване;
  2. колапс в здравно осигуряване;
  3. още по-сериозни затруднения в обучението;
  4. и най-опасното: неизбежни етнически и военни конфликти!!!

При увеличение на процентното съотношение и разпределение между етносите, ще се непредотвратимо появат нови националистически и етнически формирования, сдружения, партии. Ще се разглеждат нови стратегии и интереси за власт. В тази връзка турци и роми в България са значително по-сплотени, за разлика от нас българите, които ако не се делим на червени и сини, се разделяме по отбори – ЦСКА и ЛЕВСКИ. А последствията не са просто плашещи, те са ужасяващи  и позорно е да не се обръща внимание от политици  и от БПЦ на случващото се в „задният ни двор„. Може би сте забравили, а може би въобще не знаете, но изгледайте следващият клип – България / махала в гр. Пазарджик през 2012г.

ВИДЕО:

YouTube Preview Image

Ние, останалите, които не сме мюсюлмани, не сме съгласни да дойде някой и да разпространява че „властта се дава от Аллах, не се дава от човек…“.  А това постепенно, тайно и полека започва да се проповядва в Южна България и по Делиормана. Не сме съгласни с идеята жената да е подтисната от мъжа, не сме съгласни с уговорените бракове, били те цигански или мюсюлмански, не сме съгласни с идеите на шериата, който се промъква в бита на много българи, бивши цигани или наистина свестни хора. Не сме съгласни да няма картини в къщата ни и да няма музика. Някой трябва да го заяви твърдо, защото усукването ще донесе повече жертви отколкото истината. Не сме съгласни и с това, че някой мюсюлмани се държат като секта – правят свои събирания, където нито медии, нито обикновени хора са поканени.“ – цитат от статията „Граница на толерантността“  / Aнализи и коментари от Мартин Карбовски

Колкото и да е парадоксално това е ужасната действителност и факти от българската история. Още една болезнена констатация за родината ни. За съжаление няма изненади и трудно би било по-различно, след като през „демократичният ни период“ българските политиците  успешно съсипаха всичко до което се докосваха. Всяко едно тяхно решениие, взето в дългосрочен план постига мащабни негативи за българската нация. Отсъствието на приоритети, на защитаване на националните интереси, на създаване на нови и преспективни възможности за инвестиции и развитие в дългосрочен план, следват до резултатното унищожение на българската нация. Създраването е табу, а разрушаването издигано на пиедестал. И тъй като прекалено много маймуни тип демократи, патриоти и националисти се качиха на клончето, то не само не помнят от къде са тръгнали, но и се самобравиха в злоупотребата и личната облага, и интереси. За съжаление дори и клона да се счупи – нещо неизбежно – жегата, омразата, напрежението и конфликта ще сполети всички нас останали по някакви причини в Р. България.

Още по-странно е безразличното отношение на Българската Православна Църква към миряните. Позицията на институцията по-горния въпрос е неясна, но тъмнината взима превес и към още не малко проблеми обвързани и с църквата.

И ако приемем, че уважаваната професия – политик, се олицетворява в България със злоупотреба, то и гласът на църквата не се чува от българското общество, което е на път да стане малцинство. Това е още едно следствие от забравеното:

„СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“

a утопията за свобода, семейство, сигурност, спокойствие, самостоятелност, справедливост, продължава да ни заблуждава като мираж, при отсъствието на солидарност и единодушие. Ето защо българите трябва да знаят, че не са сами – единственото нещо, което пречи да постигнем всичко желано, сме самите ние! Навярно егоестичният избор да набавим „сухото“ днес и задоволим първичните си нужди ни изкушава много повече, отколкото да мислим и инвестираме в бъдещето, като опит в подсигуряване на утрешният ден. А има ли перспектива, когато не мислим до какво ще доведат делата ни?

Част от отговора се намира в приятелството, семейството, волята. Следващия видео клип е направен с автентични кадри по действителен случай, с много трагедия и тъга. Видео клип напомнящ, че на този свят oще съществуват отдавна забравени и зачеркнати ценности, връзки и общуване в чудесната ни родина – България!

ВИДЕО:

YouTube Preview Image


Свързаните теми:


© 2015 . Всички права запазени.