ОТ „КУХНЯТА“ НА ЗАКРИТИТЕ ЗАСЕДАНИЯ В ПАРЛАМЕНТА

НЕЩО ПИКАНТНО, което изпуснах по-рано днес да споделя във връзка с дебат за „нов Изборен кодекс”. Моля, да обърнете внимание – ТУК:
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2086/news

– дата на „съобщението“ е от 27/06/2013г
(реално, обаче е качено днес – 08.07.2013г. – на страницата на Народно събрание, за да се информират и граждани които нямат „по-особенни/близки“ отношения с депутати от парламента и случващото се вътре)

Презумцията е, че въпросното решение е взето от заседание на „Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс“ – проведено на дата 27/06/2013.

Това дава реално ДВА работни дни за реакция т.е. входиране на предложения за подходящи лица „с доказан опит, компетентност, биография и представителност“ от граждански организации по отношение на създване на „обществения съвет“ и/или „експертна група” за наблюдение и изготвяне на Изборен кодекс.
(говорим за два дни, в случай че същата стенограма се публикува веднага и стане официално обществено достъпна. От където да се информираме своевременно за закрити заседания.
За съжаление взаимодействието между сътрудници на НС и администратори на сайта на НС не е „светкавично“ и не се качва такава информация.
Случва се обикновенно между 72часа – 168часа. С което елегантно се финтират граждански сдружения с мотив за участие и предложения за личности към „обществения съвет“)

Следва стенограма от заседанието на 27/07/2013г. на „Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс“ – ТУК:

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2086/steno/ID/2827

От гореизложеното още веднъж се констатира, че някои „задачи“ депутатите от 42-ро Народно събрание, приемат и могат да ги задвижат по-мудно и бавно, както и при наличие на воля, и желание всичко заработва с адска бързина.
(това е пример за „отсичане главата“ на по-голямата част от взелите участие до момента граждански организации и движения с отсъствие на излъчени представители в „обществен съвет“.
по интересно е кой е успял да направи предложения и входира същите за краткия срок? Както и каква е бройката на лицата за „обществения съвет“? :)
Ясен отговор все още няма, но в близко бъдеще ще се разбере за така умело справилите се, които „по-успешно“ ще продължат общуването. Дано и в обществен интерес.
)

Избор, избираемост, представителност = на УТОПИЯ В ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПАРЛАМЕНТАРНАТА ПРЕДСТВИТЕЛНОСТ!

Живота е прекрасен! 🙂

За по-любопитните, може да прочетат и останалото – ТУК:
http://www.vladislavnozharov.com/2013/07/липсва-яснота-в-обсъжането-на-избират/

ВИДЕО:

YouTube Preview Image

Свързаните теми:

© 2015 . Всички права запазени.