Позиция на сдружение „КАУЗА“ относно необходимост от наличие на специализиран медицински транспорт (педиатрична/детска линейка) във всеки Областен спешен център

До: проф. Николай Петров

Министър на здравеопазването

Адрес: София, пл. Света Неделя“ 5;

е-мейл: minister@mh.government.bg

Копие до: господин Георги Йорданов Йорданов

зам. председател на комисия по здравеопазването

и депутат от 44-то Народно събрание

парламентарна група БСП за България“

е-мейл: georgi.yordanov@parliament.bg

Копие до: господин Румен Николов Георгиев

Депутат от 44-то Народно събрание

парламентарна група БСП за България“

е-мейл: rumen.georgiev@parliament.bg

ОТВОРЕНО ПИСМО

позиция на сдружение КАУЗА

относно необходимост от наличие на специализиран медицински транспорт (педиатрична  / детска линейка) във всеки Областен спешен център

ЕИК: 176416970, адрес за кореспонденция: 1407, София , кв. Лозенец, бул. Черни връх 76А,

Хил Тауър,  ет. 3 MDMI LEGAL уеб сайт: www.kauza.org, е-мейл: office@kauza.org; телефон: 0887788888


Уважаеми господин министър проф. Николай Петров,

след като се запознах с Ваш писмен отговор на въпрос на депутати от БСП (Георги Йорданов и Румен Георгиев) дали е необходимо наличие на специализиран медицински транспорт (педиатрична линейка) във всеки Областен спешен център изразявам позиция на сдружение “КАУЗА“, което чрез благотворителна кампания „Да оставим следи IV” дари първата в България детска линейка с транспортен кувьоз с бенефициент Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“, ЕАД.

Сдружението работи от 2012г. като през този период се направиха редица дарения към държавни здравни заведения с детски отделения в страната ни. Общата стойност на дарените уреди, чрез кампаниите ни е за стойност над 300 000 лева. Част от тях бяха и 7 броя стационарни кувьози с бенефициенти: МБАЛ ПЛОВДИВ“ АД, МБАЛ „Д-Р КИРО ПОПОВ“ – КАРЛОВО, УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, ВАРНА, СБАГАЛ „ПРОФ. Д-Р. С. СТАМАТОВ“ ВАРНА, МБАЛ „СИЛИСТРА“,  МБАЛ „РУСЕ“. През последните години се провеждаха множество разговори с Ваши колеги – здравни специалисти, на базата на които научихме за необходимостта точно от такива превозни средства за вторичен болничен транспорт. Нещо повече благотворителната инициатива продължи в период 2015-2016г под кампания „Да оставим следи IV”, като в началото на 2017г. успяхме успешно да финализираме закупуването на чисто нова детска линейка с оборудване от уреди, аксесоари и консумативи за деца – концепция 21век. Общата стойност на дарението е в размер на: 154 024,86 лева, като линейката е тип B, отговаряща на стандарт: ЕN 1789:2007,а техническото обурдване в нея: Пациентен монитор, Дефибрилатор с лъжици, принтер и пейсинг, Респиратор, Транспортен кувьоз със специализирана носилка за него, монтажната основа (платформа), на която се фиксират носилките на инкубатора както и отделна специализирана носилка за деца до 18г, последните 3 със сертификат за 10G динамично натоварване. В допълнение е и първата окомплектована с аксесоари детска чанта за спешна помощ. С детайлна спецификация относно гореописаното ще се запознаете в приложение 1, приложение 2 и приложение 3.


Уважаеми господин министър проф. Николай Петров,

на дата 31.05.2017г. беше официалната церемония по връчването на ключовете от детската линейка на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“, ЕАД. Вие също бяхте поканен, но като представител гост от страна на Министерстово на здрвеопазването пристигна заместник министър д-р Мирослав Ненков, който в своето изказване пред присъстващите взе коренно различна позиция, а именно за необхоодимост от такъв тип детски линейки. В тази връзка добавям и приложение 4 – официално писмо от Министерството на здравеопазването от министър д-р Петър Москов с изходящ номер: 63-00-56  от дата 14.04.2015г. във връзка с кампания „Да оставим следи IV” за закупуване на детска линейка. Моля, запознайте се и с приложение 5 – официално писмо с изходящ номер: 63-00-75/1 от дата 25.05.2017г. на Президентството на Република България във връзка с кампания „Да оставим следи IV” за закупуване на детска линейка.

Уважаеми господин министър проф. Николай Петров,

в писмения си отговор до депутатите от БСП за необходимостта от специализирани детски линейки, Вие твърдите, че „Системата за спешна помощ използва специализиран медицински транспорт (линейки), закупени и отговарящи на Европейския стандарт, който има статут и на български стандарт. В зависимост от приложението и оборудването, линейките се делят на клас А за превоз на пациенти, клас В – за оказване на спешна помощ и клас С – за оказване на спешна помощ от реанимационен тип. Линейките са подходящи за оказване на спешна помощ на деца и възрастни“. От отчети на МЗ, публикувани на сайта на подчиненото Ви ведомство научаваме, че: „Санитарните автомобили, с които разполага системата са 663, като 159 са закупени през 2009 г., 8 през 2010г. и 56 през 2014г“. От Одитен доклад на Сметната палата за изпълнението на дейността по оказване на спешна медицинска помощ за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2014г., публикуван 09.2015г.: “Специализираният медицински транспорт и апаратурата, необходими за оказване на спешна медицинска помощ, са морално и физически остарели, което създава рискове за оказване на адекватна медицинска помощ. Няма разработени програма и единни критерии за тяхното обновяване. Не са разчетени достатъчно средства за обновяване на медицинския транспорт и апаратурата.

През последните 24 месеца екипа ни проведе редица разговори с родители и с лекари, извършващи вторичен медицински транспорт на новородени и деца в критично състояние. Научихме стряскащи факти, който е редно да споделим и с Вас, за да предприемете необходимите мерки. Поради липса на специализирани детски линейки в ЦСМП и лечебните заведения в страната, при необходимост от спешен педиатричен транспорт, се приспособяват санитарни автомобили. За целта те се оборудват с налична, не предназначена, а приспособена за деца апаратура, която е често амортизирана и отказва да работи по време на транспорта. Научихме,че поради отказ на респираторите се налага новородени да се обдишват с часове с АМБУ, независимо от рисковете. Научихме, че в 21 век деца в критично състояние се медикират без помощта на инжектомат или инфузомат, поради липса на възможност за зареждането им с ток в линейката. Поради липса на обучен персонал в ЦСМП, специализирания детски транспорт се извършва от екипи на съответните лечебни заведения.Тези специалисти по интензивна неонатология и педиатрия, с часове наблюдават и контролират витални показатели при критични пациенти без необходимата апаратура за мониторинг, независимо от съответните рискове. Липсват и носилки със съответните колани за фиксация, който са задължителни за гарантиране на безопасността при превоз на деца. В нито една от тези санитарни коли няма кувьози, който да са фиксирани безопасно при транспорта, с което излагат на риск пациентите си и затрудняват персонала при обслужването им. Никъде по света транспортните кувьози не се прикрепят върху други носилки, те са фиксирани на специална носилка, със съответните изисквания за безопасност, при транспортиране при специален режим.Световните стандарти за специализиран неонатален транспорт не допускат прикрепяне на цитираните от Вас 33 транспортни кувьоза в линейките от ЦСМП. В тази връзка отбелязвам, че според европейски стандарт: ЕN 1789:2007 изискването е фиксиране, което отговаря на натоварване 10G, (приложение 6 снимков материал от закрепяне на носилки към платформа на детска линейка – 4бр. снимки)

Според нашите технически експерти и партньори, спомогнали за производството и доставката на оборудването за дарената специализирана детска линейка, единствено при тази линейка са спазени високите изисквания на стандарт EN 1789, който е именно споменатия от Вас „Европейския стандарт, който има статут и на български стандарт“, а не адаптацията за която се обосновате в писмения си отговор. „Прикрепване“ и „поставяне“ са точни и правилно изразени от Вас термини, защото именно това е начина, по който в момента се работи с доставените  33 транспортни кувьоза в линейките от Бърза помощ, но това съвсем не е фиксиране, което отговаря на натоварване 10G, както следва да бъде съгласно изискванията на споменатия Европейски стандарт, имащ статут и на български стандарт. Дали, обаче, с наличните в Бърза помощ линейки това „поставяне“ и „прикрепване“ се осъществява лесно и безпроблемно от неонатологичните екипи и екипите на Бърза помощ? Дали транспортните колички на доставените 33 транспортни кувьоза са съвместими с монтажните основи на основните носилки в наличните линейки на Бърза помощ? Дали поради липсата на фиксиране, което да отговаря на натоварване 10G, по време на самия транспорт няма риск за бебето и за придружаващия го персонал? Според нас, това са немаловажни въпроси отговорите на които може лесно да намерите, ако разпоредите съответна проверка. От сигналите и неофициалната информация, с които разполагаме, ние вече имаме отговорите на тези въпроси и те, за съжаление, не са в полза на изразеното от Вас становище (приложение 7 снимков материал – 6 бр. снимки).

Уважаеми господин министър проф. Николай Петров,

в заключение искам да подчертая, че сдружение „Кауза“ работи в обществена полза. За нас детската линейка не олицетворява само санитарен автомобил с транспортен кувьоз, а набор от специализирана апаратура и аксесоари за деца до 18г. възраст, в който да работят единствено определени обучени специалисти за целта. Предстои ни нова кампания „Да оставим следи V”, която ще бъде за закупуване на още специализирани детски линейки отговарящи на стандарт ЕN 1789:2007 и с бенефициенти други държавни болници в страната. Господин министър, в случай че това Ви изглежда безмисленно, ще очаквам да насочите къде Екипа ни да съсредоточи усилията си за повишаване на нивото на здравната услуга за деца, след като по Ваше мнение последните 2 години са били тотално изгубено време с усилия в набавянето на средства за детска линейка и още повече, след като „спешна помощ“ разполага с достатъчно качествени превозни средства, апаратура и специалисти за обслужването на педиатрични пациенти до 18г. А тези деца не са ли също бъдещето на нацията ни?

Прилагам и договор за дарение от кампания „Да оставим следи IV” към Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Николай Иванович Пирогов“, ЕАД. В същия договор ще се запознаете и с определените от Сдружението условия за начина на ползване на детската линейка. Разчитам, както на професор Балтов – директор на „Пирогов“, така и на съдействие от Ваша страна за грамотното и отговорно използване на линейката по предназначение – включително и подписване на договори между различните болнични институции и координация по между им, за да може да бъде максимално разумна употребата й.

Уважаеми господин министър проф. Николай Петров,

за обществото е важно да разбере с колко броя автомобила разполага ЦСМП към 31.06.2017г. според европейски стандарт: ЕN 1789:2007 и колко от тях са технически годни, извън регламентираните амортизационни лимити и не носещи риск за пациенти и здравни работници по време на транспортиране?

Също така ако разполагате вече с отчет, да изнесете информация за начина по който се използват внедрените вече 33 кувьоза, закупени по норвежка програма, техните предимства и недостатъци и фактическото им приложение спрямо наличните ресурси на ЦСМП, ефективно и безпроблемно ли е това приложение за медицинския персонал, срещат ли те някакви затрудения при използването на въпросните 33 кувьоза и не на последно място, дали има потенциален риск за бебетата с медицински проблеми и придружаващия ги персонал по време на осъществяване на транспорт с наличните линейки на ЦСМП?

Ако, в резултат на назначена от Вас проверка, установите наличие на посочените от нас сериозни проблеми, то би трябвало час по-скоро да разпоредите съответни промени в Проекта за модернизиране на Спешната помощ целящи в него да залегнат и закупуването на достатъчен брой специализирани детски линейки за неонатални и педиатрични пациенти, отговарящи на Европейски стандарт EN 1789:2007+A2:2014, имащ статут на български стандарт от 17.12.2014г., който стандарт, като страна членка на CEN (Европейски Комитет по Стандартизация), сме задължени да спазваме и прилагаме без всякаква промяна.

Във връзка с горното, изразяване нашето желание и готовност да споделим с Вашите експерти опита, който натрупахме по време на изработването и оборудването на дарената от нас специализирана детска линейка.

25.07.2017г.                                                                       ……………………………………..

София                                                                       / Владислав Ножаров – председател на сдружение „КАУЗА“/

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ВИДЕО С МНЕНИЕТО НА ЗАМ. МИНИСТЪР НЕНКОВ, МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В ИНТЕРВЮТО СЛЕД 2минута и 50секунди – материал от ФАКТИ:

YouTube Preview Image

ВИДЕО С МНЕНИЕТО НА ЗАМ. МИНИСТЪР НЕНКОВ, МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В ИНТЕРВЮТО СЛЕД 5минута и 52секунди – материал от BGNES:

YouTube Preview Image

© 2015 . Всички права запазени.